Qnippsit - Instagram-oppdrag

Vi tilbyr

En micro-influencerplattform hvor du annonserer ditt produkt gjennom brukergenerert produktplassering på Instagram. Dette resulterer i effektiv personlig reklame hos seerne. Målgruppen er primært 16-25 år, en krevende målgruppe som er enklere å nå med en slik influencerplattform.

Porteføljen

Qnippsit-porteføljen består av Instagrambrukere med minimum 400 følgere. Ved en slik grense, vil porteføljen bestå i størst grad av aktive Instagram-profiler som er populære i sin krets. Ved å engasjere disse med premiebetaling for produktplassering i sitt bilde, skaper dette effektiv reklame mot vedkommende sine følgere. Brukerne vil deles opp i kategorier basert på interesser, antall følgere og andre faktorer. Premiebetalingen varierer iht. reach-volum pr Qnippsit-bruker

Plattformen

Plattformen består av to programmer. En app for brukerne, hvor de mottar oppdrag, får disse godkjent og får betaling. Det andre programmet er en web-portal hvor annonsør vil ha mulighet til Mission-insight hvor de legger inn et annonseoppdrag for porteføljen, samt kan se sanntidstall på antall utførte annonser, informasjon om brukerne som eksempelvis kjønn, alder, bosted, etc og annen interessant data.

Godkjenning av bilder Qnippsit

Verifisering

For å sikre at det er kvalitet på annonseringen, har vi et verifiseringssystem hvor vi manuelt ser over alle bilder på et Mission og godkjenner deretter, iht. annonsørs krav. Dette gir høyere kvalitet på annonseringen og sikrer at annonsør kun betaler for godkjente bilder.

Requirements

Tross at bildene er brukergenerert vil annonsør ha mulighet til å kunne stille visse krav til bildeinnhold. Hvordan logo eksponeres, om produktet skal spises eller drikkes for eksempel. Men viktig at kravene ikke er for strenge, slik at brukeren fritt kan sette sitt eget preg på bildet. Dette skaper igjen et mer naturlig bilde, som når følgerne bedre.

Priser

Qnippsit tar visse gebyrer for tjenesten. Disse vil man kunne diskutere før oppdraget skal legges ut, hvor annonsør og Qnippsit kommer til en enighet om hvor mye annonsør betaler per bruker for et oppdrag. Jo høyere pris, jo høyere utførelses-rate på porteføljen.